Práva a povinnosti členů

Tisk Email


Bronzové členství

zavazuje člena platit členský příspěvek 2.500,- Kč za kalendářní rok a opravňuje člena k volnému vstupu do Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, k volnému vstupu na historický letecký den, k volnému vstupu na akce Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a k jednomu bezplatnému letu historickým letadlem (trvání 15 minut) během kalendářního roku.


Stříbrné členství

zavazuje člena platit členský příspěvek 6.500,- Kč za kalendářní rok a opravňuje člena spolu s jednou další osobou k volnému vstupu do Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, k volnému vstupu na historický letecký den, k volnému vstupu na akce Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a k jednomu bezplatnému letu historickým letadlem (trvání 30 minut) během kalendářního roku.


Zlaté členství

zavazuje člena platit členský příspěvek 12.500,- Kč za kalendářní rok a opravňuje člena spolu se třemi dalšími osobami k volnému vstupu do Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, k volnému vstupu na historický letecký den, k volnému vstupu na akce Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a k jednomu bezplatnému letu historickým letadlem (trvání 60 minut) během kalendářního roku.


Členství právnických osob

zavazuje člena platit členský příspěvek nejméně 25.000,- Kč za kalendářní rok a opravňuje pět osob určených členem k volnému vstupu do Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, k volnému vstupu na historický letecký den, k volnému vstupu na akce Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a k jednomu bezplatnému letu historickým letadlem (trvání pětkrát 20 minut) během kalendářního roku.