Historical Flying Club

Milí přátelé historického létání, už je to tady: nic nebrání zahájení klubu Historical Flying Club v Mladé Boleslavi. Těšíme se ze založení klubu přátel historického létání.

images/stories/03-29-12-09-40-32-skupinka-historjpg.jpg

Letectví má v České republice a Mladé Boleslavi dlouhou tradici. Již na počátku 20. století provedl Ing. Otto Hieronymus, tehdejší šéfkonstruktér firmy Laurin & Klement, která se později spojila se ŠKODA, v Mladé Boleslavi první cvičné lety. Zde postavil první letecký motor v rakousko-uherské monarchii a zamontoval jej do francouzského stroje Blériot.

V Mladé Boleslavi létaly také další osobnosti českého letectví jako např. Ing. Jan Kašpar a Eugen Čihák. Celý svět tehdy s napětím sledoval dynamický vývoj motorových letadel. Byla to doba leteckých průkopníků. Přesně před 100 lety - v roce 1912 - získal Metoděj Vlach na severočeské zemské výstavě v Mladé Boleslavi s prvním létajícím českým letadlem zlatou cenu. Tento stroj byl poháněn automobilovým motorem Laurin & Klement o výkonu 28 kW.

Další etapou stavby letadel v našem městě byl v roce 1924 vznik průmyslové školy, která se zabývala konstrukcí letadel. Také slavná letecká akrobatická skupina představuje svými odvážnými exhibicemi na strojích Jak C11 vrchol našeho letectví.

Od roku 2002 působí aktivně na letišti Hejtmánka nadační fond, který replikami svých letadel a také Metoděje Vlacha a výstavami historických letadel, připomíná první roky evropského letectví. Aktivity se vyvíjejí velmi úspěšně. Doposud bylo vyrobeno devět replik letadel, mimo jiné Nieuport12 z roku 1917. Dvě další letadla se nyní staví. Historickým klenotem letectví je zajisté Klemm 25 z roku 1931, samonosný dolnoplošník, který potřeboval asi jen polovinu výkonu motoru oproti srovnatelným dvojplošníkům.

Dnes vládne na letišti čilý ruch. Pravidelně zde startují a přistávají letadla Aeroklubu Mladá Boleslav, repliky Nadace Metoděje Vlacha i soukromých vlastníků letadel a vrtulníky. V nabídce jsou také tandemové seskoky.

K hlavním aktivitám klubu Historical Flying Club patří:

  • organizování výstav a informačních akcí na letecká témata
  • pořádání dobových leteckých dnů ve spolupráci s Aeroklubem Mladá Boleslav a Nadačním fondem Letadlo Metoděje Vlacha
  • finanční podpora stavby, provozu a výstavy replik historických letadel.

Vedle členských schůzí se mají v budoucnu konat také pravidelná informační setkání. V úvahu připadají např. technické besedy nebo pohled do zákulisí restaurační dílny.

 

Založení Historical Flying Clubu

 images/stories/07-22-12-09-12-58-zalozeni-klubujpg.jpg

Založení Historical Flying Clubu 7. února 2012 - zleva: Arne Gruber, Vladimír Handlík člen představenstva, Michael Oeljeklaus president, Peik von Bestenbostel člen představenstva, Mgr. David Kavan